“Verslag van de ALV van 21 febr.”

Geen berichten

“Op 21 febr. j.l. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Toervereniging plaats gehad. De ALV werd gevolgd door de toerboekjesavond. Er waren zo’n 50 belangstellenden. Het verslag van de ALV staat intussen op de site onder “clubinformatie” en dan “jaarstukken”. Toerboekjes voor zowel de clubcompetitie, als de superprestatie zijn ook de komende zondagen in de kantine nog aan de schaffen.”

Het Toerbestuur

Geen berichten

Back to Top