Vacaturebank

Bestuursfuncties en commissietaken.

Hoofdbestuur:
bestuurslid “communicatie”: coördinatie rondom de website en coördinatie van de werkzaamheden m.b.t. totstandkoming en verspreiding Demarrant

bestuurslid “accommodatie”: coördinatie gebruik, inkoop, bezetting, technische installaties, schoonmaak en onderhoud m.b.t. het clubgebouw en de verdere accommodatie

Renbestuur:
2 leden voor de commissie Algemene Zaken: samen met de voorzitter van de commissie zorg voor algemene zaken, waaronder coördinatie vrijwilligers
2 leden commissie jury en parcours: samen met de voorzitter van de commissie zorg voor samenstellen jury’s, beheer van materialen en baanonderhoud
1 lid commissie sponsoring, P.R. en communicatie: samen met de voorzitter van de commissie
2 leden subcommissie Nieuwelingen en Dames voor training en begeleiding
2 leden subcommissie Senioren voor training en begeleiding

Toerbestuur:
Voorzitter dagelijks bestuur
begeleiders Fiets en Geniet: begeleiden van groepen 55-plus-fietsers op dinsdagen tijdens toerseizoen
begeleiders Fiets Fit: begeleiden van potentieel nieuwe toerleden van de RTV gedurende 6 weken aan het begin van het fietsseizoen, wegwijs maken in toerfietsen, de vereniging, het materiaal, enz.
Voor nadere informatie omtrent de functies kan contact worden opgenomen met de leden van de desbetreffende besturen.

Structurele inzet bij activiteiten.
Hierin staan de taken, die essentieel zijn voor een goed verloop van de activiteiten van de vereniging. Voor deze taken is het van belang, dat enige routine wordt ontwikkeld,
hetgeen kan worden bereikt door deze takenmeerdere keren per jaar te vervullen. De taken kunnen ook door familieleden en / of kennissen worden vervuld.
De frequentie, waarin U wordt ingezet bepaalt U zelf!
bezetting van de kantine: op zondagochtenden, op donderdagavonden, tijdens het fietsseizoen op woensdag, bij evenementen en bijzondere activiteiten
schoonmaakwerkzaamheden, het hele jaar door, afhankelijk van weersomstandigheden, activiteiten en bijzondere evenementen
juryleden, bij wedstrijden op onze baan op dinsdagen, woensdagen, donderdagen en zondagen.

Incidentele inzet bij evenementen en activiteiten.
Activiteit en korte omschrijving.
Hart van de Bollenstreek Toer:
Verschillende werkzaamheden zoals: bezetting in- en uitschrijven en info in de sporthal, verkeersregeling en –begeleiding, bezetting verzorgingspost,
plaatsen van borden, coördinatie.
Toertochten Koninginnedag.
In Lisse en Hillegom. Inschrijven, uitdelen routes, verzorging onderweg en uitreiken herinneringen.
Tour de Lisse.
Half juni, gevraagd worden fietsers die de ploegen kunnen begeleiden en mensen die de organisatie kunnen ondersteunen, ook enige verkeersbegeleiders.
Ladies Classis Noordwijk.
Juni, verkeersbegeleiders en mensen die de organisatie kunnen ondersteunen.
Jeugdtoernooi renners.
Eind juni.
Kermiskoersen.
Wedstrijden in Voorhout, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en De Zilk, eind augustus en september.
Kermistoertocht.
In Lisse en in samenwerking met de najaarsfeesten van de Harddraverijvereniging. Inschrijven, uitdelen routes,verzorging onderweg en uitreiken herinneringen.

Geen berichten

Back to Top