Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Toervereniging

Geen berichten

Op dinsdag 19 februari vindt de ALV van de toervereniging plaats. Aanvang 19.30 uur, er is iedereen een mail verstuurd met de agenda en secretarieel verslag.

Financieel verslag kunt u aanvragen bij penningmeester Maarten van der Nouland, Email:  maartencobyn@dutchgardens.org

Aansluitend aan de vergadering ontvangt u de routes voor het seizoen 2019 en kunt u zich opgeven voor de kilometerregistratie.

Geen berichten

Back to Top