Lid van Verdienste

Geen berichten

Afgelopen dinsdag 9 mei werd Coby van den Nouland benoemd tot Lid van Verdiensten van de Ren- en Toervereniging De Bollenstreek.

Dit gebeurde door de voorzitter Verenigingsbestuur Ton Selhorst en onder aanwezigheid van meer dan 80 Fiets en Genieters.

Voor dat er werd vertrokken voor een gezellige fietstocht nam Ton Selhorst het woord en vertelde waarom hij aanwezig was, in zijn voorwoord naar het voorlezen van de motivatie begon hij zonder een naam te noemen enkele feiten te noemen over de persoon in kwestie.

Maar dat duurde niet lang of de naam van Coby hoorde je al noemen bij de aanwezige en Ton vroeg dan ook of Coby er even bij kwam staan zodat hij de motivatie aan haar kon voorlezen (zie onderstaand de motivatie).

Daarna overhandigde hij de bijbehorende oorkonde, felicitatie en een bos bloemen. Een luid applaus door de aanwezigen als teken dat men het er volledig mee eens was dat Coby deze eer ten deel viel.

 

Motivatie benoeming tot Lid van Verdiensten

Coby van den Nouland

 

In 2003 verliet de toenmalige secretaris de toervereniging. Op dat moment geen plaatsvervanger te vinden, zelfs een dringende oproep tijdens de jaarvergadering gaf geen reactie.

Uiteindelijk stelde Maarten van den Nouland zich beschikbaar onder de nadrukkelijke voorwaarden dat zijn vrouw Coby van den Nouland het computerwerk zou mogen doen.

Hiermee werd door de ALV ingestemd en zo ontstond een unieke situatie waarbij nu de verenigingspenningmeester uit 2 personen bestaat,

Coby heeft haar taak fanatiek opgepakt en van een incomplete en warrige boekhouding een duidelijk en overzichtelijk geheel gemaakt waar onze vereniging nu al weer ruim 13 jaar gebruik van maakt.

Coby is nauwkeurig en op de cent, wat uiteraard ten goede komt aan de vereniging.

Coby is zeer accuraat en haar verslagen zien er perfect uit en in het rapport van de kascommissie wordt altijd met complimenten aan de ALV om decharge gevraagd.

Enkele jaren later heeft zij ook de ledenadministratie overgenomen en kwam er achter dat er achterstallig onderhoud was maar schouders eronder en gemaakt tot een compleet bestand wat nu dagelijks wordt bijgewerkt.

De penningmeester van het Verenigingsbestuur doet ook regelmatig een beroep op Coby als het om bankzaken gaat.

Voor 2 jaar geleden hadden wij ook jaarlijks de Rabobank familiefietsdag wat altijd een leuk geldbedrag opbracht voor onze vereniging, ook daar was Coby dan dagen mee bezig om te zorgen dat er informatie door de hele vereniging werd gestuurd om zodoende veel deelname te generen.

Wat dacht u van Fiets & Geniet, een bijzonder leuk en geslaagd initiatief waar coby ook alweer enige jaren vrijwilligster is en zorgt voor de inschrijvingen en de achterliggende financiële werkzaamheden.

Er gaat geen saladefuif of snertmiddag voorbij of Coby zorgt samen met de andere vrijwilligers dat alle fiets en genieters aan hun trekken komen.

Als je alle genoemde werkzaamheden op een rijtje zet moet je wel tot de conclusie komen dat Coby wel haast elke dag in de weer moet zijn met onze vereniging.

Het is daarom dat wij haar vandaag gaan benoemen tot Lid van Verdiensten van De Ren- en Toervereniging ”De Bollenstreek”

Is getekend: Dinsdag 25 april 2017

Ton Selhorst

Voorzitter Verenigingsbestuur

Ren- en Toervereniging “De Bollenstreek”

Geen berichten

Back to Top