Eregalerij

Ereleden van de Ren- en Toervereniging De Bollenstreek:

– Arie van Houwelingen                1959
– Herman Slingerland                   1963         overleden
– Egbert van ’t Oever                     1965         overleden
– Piet de Koning                             1990         overleden
– Jan van Kesteren                        1990          overleden
– Jan van Dijk                                 1997          overleden
– Cees Hoogstrate                         2001
– An Augustinus                            2001          overleden
– Bep van Bezu                              2001
– Hein Broekhof                           2004           overleden
– Michael Oude Veldhuis            2010
– Cees Langeveld                          2015

Leden van Verdiensten van de Ren- en Toervereniging:
– Adrie Hoogkamer                      2011
– Cees Langeveld                          2011
– Evert Koper                                2011
– Bert Conijn                                 2011
– Jopie van Nobelen                    2011
– Herma van Bezu                       2011
– Hans Hoogkamer                     2011
– Johan Randsdorp                    2011
– Hans van Noort                        2011
– Piet de Ridder                           2011
– Frans Overdevest                     2013          overleden
– Marcel De Groot                       2012
– Frits Jensch                               2013
– Maarten van den Nouland     2012
– Frank Weijers                           2013
– Gerard van Veen                      2013
– Kees van Oeffelen                    2014
– Gerard Kulk                              2014
– Rene van der Spek                  2015
– Ton Tetteroo                            2015
– Peter Bemelman                      2016

Geen berichten

Back to Top